Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

PROVOZNÍ ŘÁD
Tenisový kurt s umělou trávou - Sportovní areál SK ZICHOVEC

 

1. Správcovství tenisového kurtu
Správcem a osobou odpovědnou za provoz tenisových kurtů je:
Roman Vorlíček – tel: 605 20 19 30, email: rv@vorlicek-plast.cz
Tato osoba vede evidenci pronájmu tenisového kurtu a vybírá poplatky za použití tenisového kurtu.

2. Provozní doba
Provozní doba tenisových kurtů je stanovena denně:
MÍSTNÍ od 7.00 do 24.00 hod.
CIZÍ od 8.00 do 20.00 hod.

3. Placení poplatků
MÍSTNÍ - poplatek za pronájem hracích hodin je splatný 1x měsíčně, vždy k poslednímu dni daného měsíce u správce kurtu nebo jím pověřené osoby.
CIZÍ - před zahájením hry u správce tenisového kurtu, nebo u personálu v Zichoveckém pivovaru. Bez zaplacení poplatku není hráči vstup na tenisový kurty povolen.

4. Pravidla obsazování tenisových kurtů a rezervace hracích hodin.
Rezervace tenisových kurtů se provádí výhradně prostřednictvím níže uvedeného rezervačního systému. Aktuální obsazenost je vždy vidět v tomto rezervačním systému a přednost má vždy provedená registrace. Druhá možnost jak provést rezervaci je telefonicky, pomocí SMS event. emailem, a to pouze u správce tenisových kurtů.

Hráči jsou povinni nastoupit na kurt nejpozději do 15 minut od začátku hrací doby. Pokud hráči, kteří mají kurt rezervován, nenastoupí ve stanovenou dobu nebo je kurt úplně volný, může být obsazen libovolnými hráči. Hráč, který se nedostaví včas, ztrácí nárok na hru a zaplatí storno poplatek ve výši 50% pronájmu kurtu. V případě zrušení rezervace 12 hodin předem se storno poplatek neplatí.

Délka hrací jednotky je 60 minut, maximální rezervace je 2 hodiny denně. V pravomoci správce tenisového kurtu je možnost individuální úpravy této doby (například turnaje, řízené tréninky apod.)

5. Ceník pronájmu tenisových kurtů

MÍSTNÍ 150,- Kč/hod.
CIZÍ 200,- Kč/hod.

Noční hra s umělým osvětlením není možná.
Po hře je povinností každého hráče zamést celý kurt.

6. Vstup a hra na kurtu je povolena pouze v obuvi s hladkou podrážkou !!!

7. Další povinnosti a upozornění
V celém areálu je třeba zachovávat čistotu, na kurtu je zakázáno kouření a vodění zvířat (psů), je třeba chovat se způsobem, který neohrožuje bezpečnost a pořádek, nerušit klid ostatních návštěvníků. Je zakázáno plivání, odhazování odpadků, vjíždění na kole na tenisový kurt a opírání kol o oplocení tenisového kurtu. Po každé hře je návštěvník povinen hřiště zamést.

V Zichovci dne
01. 05. 2015
Ivan HUSÁK v.r. místostarosta obce

adresa

Zichovec 100
Zichovec, 273 74

sociální sítě

© Copyright 2024 Obec Zichovec - All Rights Reserved

Nastavení sledování Cookies | GDPR